معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr ورود 0

کتاب

کتاب پایان نامه ها و رساله های برتر تقاضا محور دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالی منتشر شد.

کتاب پایان نامه ها و رساله های برتر تقاضا محور دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالی منتشر شد.

کتاب پایان نامه ها و رساله های برتر تقاضا محور دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالی منتشر شد

 سال انتشار ( ۱۴۰۲)

 لینک صفحه اصلی سامانه ساجد:https://sajed.msrt.ir

 آدرس دانلود فایل pdf کتاب در سامانه ساجد:https://sajed.msrt.ir/report/index

 
 

 

بازدید امروز: 6    بازدید کل: 273
captcha