معاونت فرهنگی و اجتماعی
رسانه دانشجویی دات
EnAr ورود 0

انتخابات انجمن‌های علمی و کانون های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه هرمزگان

انتخابات انجمن‌های علمی و کانون های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه هرمزگان

انتخابات انجمن‌های علمی و کانون های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه هرمزگان

انتخابات انجمن‌های علمی و کانون های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه هرمزگان

 مهلت ثبت نام تا 5 اردیبهشت 

 ثبت نام در انتخابات انجمن‌های علمی

لینک ثبت نام

ثبت نام در انتخابات کانون‌های فرهنگی

لینک ثبت نام

 

24   1
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 1265
captcha