معاونت فرهنگی و اجتماعی
رسانه دانشجویی دات
EnAr ورود 0

پاسداشت فرهنگی

هدایای اهدایی معاونت محترم فرهنگی به مناسبت روز استاد، در مجتمع آموزش عالی میناب توزیع گردید. ا

ین برنامه در هفته آخر اردیبهشت ماه، توسط اعضا انجمن های علمی دانشجویی اجرا شد.

  پاسداست فرهنگی

گرامیداشت روز معلم

مجتمع آموزش عالی میناب

1   0
بازدید امروز: 23    بازدید کل: 210