دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه
 
En ورود 0
12 خرداد 1403

جلسه هم افزائی

برگزاری جلسه هم افزائی و همفکری در راستای پبشبرد اهداف مشترک پژوهشی فی مابین دانشگاه هرمزگ...

07 خرداد 1403

مشوق های خدمتی

شیوه نامه استفاده از مشوق های خدمتی ویژه دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی

05 خرداد 1403

فراخوان

طرح واگذاری غرفه های مرکز کارآفرینی و نو آوری

05 خرداد 1403

کتاب

کتاب پایان نامه ها و رساله های برتر تقاضا محور دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالی...

22 آبان 1402

نشست ششم

ششمین نشست تجارب مأموریت‌گرایی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور در راستای بهره‌بردا...

27 خرداد 1402

استفاده از اعضای هیات علمی در حال تبدیل وضعیت -فرصت های مطالعاتی

استفاده از اعضای هیات علمی در حال تبدیل وضعیت در صنعت و جامعه در قالب فرصت مطالعاتی

17 اردیبهشت 1402

گرارش تصویری

گزارش تصویری برگزاری دوره مهارت افزائی ارتباط موثر

10 اردیبهشت 1402

دوره مهارت افزائی

دوره مهارت افزایی تحلیل شبکه و آشنایی با نرم افزار Ucinet

سامانه‌ها و پیشخوان
دانشجویان هیأت علمی سامانه ساجد سامانه دانش آموختگان
0

کل قراردادها

0

تعداد مجریان

0

تعداد کارفرمایان

0

قراردادهای جاری

0

قراردادهای پایان یافته

0

ارزش‌‌قرار‌دادها‌ (م.ریال)